Zapisy

Imię uczestnika*
Nazwisko uczestnika*
Pesel uczestnika*
Data urodzenia uczestnika*
Numer szkoły/adres
Klasa
Email rodzica/opiekuna prawnego*
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna*
Ulica
Miejscowość
Kod pocztowy
Telefon kontaktowy rodzica/opiekuna prawnego*
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem AMB i akceptuję jego postanowienia.*
Zgoda nr 1*
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji związanych z organizacją Akademii Młodego Bystrzaka oraz innych dot. aktywności skierowanych do dzieci realizowanych przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w trybie art. 10. pkt. 2. Ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Zgoda nr 2*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do organizacji Akademii Młodego Bystrzaka (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Zgoda nr 3*
Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w postaci wyczytania imienia i nazwiska podczas wyczytywania listy obecności, wręczenia dyplomów na zakończenie AMB itp.
Zgoda nr 4*
Wyrażam zgodę na publikowanie wizerunku mojego dziecka w postaci zdjęć z przebiegu zajęć AMB na stronie internetowej oraz fanpage oraz materiałach promocyjnych i informacyjnych AMB.
* pola obowiązkowe

Lista zapisanych osób

IdentyfikatorListaStatus
alma14wpisano na listę głównąOpłacone
baha76wpisano na listę głównąOpłacone
bami75wpisano na listę głównąOpłacone
bero39wpisano na listę głównąOpłacone
błna41wpisano na listę głównąOpłacone
byig90wpisano na listę rezerwowąOpłacone
chbo71wpisano na listę głównąOpłacone
dety96wpisano na listę rezerwowąOpłacone
doja29wpisano na listę głównąOpłacone
duma83wpisano na listę głównąZgłoszenie
dzzo78wpisano na listę głównąOpłacone
frzo54wpisano na listę głównąOpłacone
heka73wpisano na listę głównąOpłacone
huja60wpisano na listę głównąOpłacone
idda35wpisano na listę głównąOpłacone
jaty13wpisano na listę głównąOpłacone
jazu65wpisano na listę głównąOpłacone
jeig62wpisano na listę głównąOpłacone
jebo61wpisano na listę głównąOpłacone
kasz31wpisano na listę głównąOpłacone
koju38wpisano na listę głównąOpłacone
kokr80wpisano na listę głównąZgłoszenie
koad28wpisano na listę głównąOpłacone
koto43wpisano na listę głównąOpłacone
krna36wpisano na listę głównąOpłacone
krmi99wpisano na listę głównąZgłoszenie
kumi37wpisano na listę głównąOpłacone
kuka50wpisano na listę głównąOpłacone
kumi87wpisano na listę rezerwowąOpłacone
kwle70wpisano na listę głównąOpłacone
liew97wpisano na listę rezerwowąOpłacone
mipa30wpisano na listę głównąOpłacone
mrmi88wpisano na listę rezerwowąOpłacone
noan18wpisano na listę głównąOpłacone
ojmi81wpisano na listę głównąOpłacone
orwo91wpisano na listę rezerwowąOpłacone
paha20wpisano na listę głównąOpłacone
pina82wpisano na listę głównąOpłacone
piwi40wpisano na listę głównąOpłacone
pohe11wpisano na listę głównąOpłacone
roju66wpisano na listę głównąOpłacone
ryna32wpisano na listę głównąOpłacone
rypa98wpisano na listę głównąZgłoszenie
słam21wpisano na listę głównąOpłacone
słle17wpisano na listę głównąOpłacone
somi89wpisano na listę rezerwowąOpłacone
soja33wpisano na listę głównąOpłacone
szma48wpisano na listę głównąOpłacone
szsz49wpisano na listę głównąOpłacone
tuma67wpisano na listę głównąOpłacone
wima93wpisano na listę rezerwowąOpłacone
woty95wpisano na listę rezerwowąOpłacone
wogr94wpisano na listę rezerwowąOpłacone
woan79wpisano na listę głównąOpłacone
wowi77wpisano na listę głównąOpłacone
wuma92wpisano na listę rezerwowąOpłacone
zila53wpisano na listę głównąZgłoszenie
zwle58wpisano na listę głównąOpłacone
żema16wpisano na listę głównąOpłacone