KSZTAŁCENIE ZAWODOWE DLA RYNKU PRACY – 3 PROWADZONY PRZEZ MIASTO OPOLE W PARTNERSTWIE Z SAMORZĄDAMI AGLOMERACJI OPOLSKIEJ

Cel projektu jest odpowiedzią na zapotrzebowanie pracodawców na konkretne umiejętności i kwalifikacje. Zakłada się poprawę przygotowania praktycznego uczniów, co zostanie osiągnięte poprzez planowane staże i praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach. Projekt skierowany jest do 12 zespołów szkół zawodowych z terenu Aglomeracji Opolskiej oraz do uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych. Zakłada się udział 959 uczniów oraz 37 nauczycieli.