Zapisy

Imię uczestnika*
Nazwisko uczestnika*
Pesel uczestnika*
Data urodzenia uczestnika*
Numer przedszkola/adres
Wiek dziecka
Email rodzica/opiekuna prawnego*
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna*
Ulica
Miejscowość
Kod pocztowy
Telefon kontaktowy rodzica/opiekuna prawnego*
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Akademii i akceptuję jego postanowienia.*
Zgoda nr 1*
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji związanych z organizacją Akademii oraz innych dot. aktywności skierowanych do dzieci realizowanych przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w trybie art. 10. pkt. 2. Ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Zgoda nr 2*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do organizacji Akademii (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Zgoda nr 3*
Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w postaci wyczytania imienia i nazwiska podczas wyczytywania listy obecności, wręczenia dyplomów na zakończenie.
Zgoda nr 4*
Wyrażam zgodę na publikowanie wizerunku mojego dziecka w postaci zdjęć z przebiegu zajęć na stronie internetowej oraz fanpage oraz materiałach promocyjnych i informacyjnych.
* pola obowiązkowe

Lista zapisanych osób

IdentyfikatorListaStatus
baha22wpisano na listę głównąZgłoszenie
baba17wpisano na listę głównąZgłoszenie
duel23wpisano na listę głównąZgłoszenie
gizu25wpisano na listę głównąZgłoszenie
gipi26wpisano na listę głównąZgłoszenie
huos31wpisano na listę głównąZgłoszenie
jana12wpisano na listę głównąZgłoszenie
jaha29wpisano na listę głównąZgłoszenie
jawo18wpisano na listę głównąZgłoszenie
jaka16wpisano na listę głównąZgłoszenie
kowi35wpisano na listę głównąZgłoszenie
krty15wpisano na listę głównąZgłoszenie
kuzo24wpisano na listę głównąZgłoszenie
lean20wpisano na listę głównąZgłoszenie
lest19wpisano na listę głównąZgłoszenie
momi13wpisano na listę głównąZgłoszenie
muda27wpisano na listę głównąZgłoszenie
muig28wpisano na listę głównąZgłoszenie
noja14wpisano na listę głównąZgłoszenie
ocma34wpisano na listę głównąZgłoszenie
pawi21wpisano na listę głównąZgłoszenie
sezo30wpisano na listę głównąZgłoszenie
śmty32wpisano na listę głównąZgłoszenie
śmty33wpisano na listę głównąZgłoszenie
węmi36wpisano na listę głównąZgłoszenie
woks11wpisano na listę głównąZgłoszenie