Karta zgłoszenia

Imię uczestnika*
Nazwisko uczestnika*
Pesel uczestnika*
Data urodzenia uczestnika*
Numer przedszkola/adres
Wiek dziecka
Email rodzica/opiekuna prawnego*
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna*
Ulica
Miejscowość
Kod pocztowy
Telefon kontaktowy rodzica/opiekuna prawnego*
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Akademii i akceptuję jego postanowienia.*
Zgoda nr 1*
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji związanych z organizacją Akademii oraz innych dot. aktywności skierowanych do dzieci realizowanych przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w trybie art. 10. pkt. 2. Ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Zgoda nr 2*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do organizacji Akademii (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Zgoda nr 3*
Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w postaci wyczytania imienia i nazwiska podczas wyczytywania listy obecności, wręczenia dyplomów na zakończenie.
Zgoda nr 4*
Wyrażam zgodę na publikowanie wizerunku mojego dziecka w postaci zdjęć z przebiegu zajęć na stronie internetowej oraz fanpage oraz materiałach promocyjnych i informacyjnych.
* pola obowiązkowe

Lista zapisanych osób

IdentyfikatorListaStatus
brig28wpisano na listę głównąZgłoszenie
cipr14wpisano na listę głównąZgłoszenie
dozo16wpisano na listę głównąZgłoszenie
drfr18wpisano na listę głównąZgłoszenie
dzfi22wpisano na listę głównąZgłoszenie
jema21wpisano na listę głównąZgłoszenie
kami20wpisano na listę głównąZgłoszenie
kima29wpisano na listę głównąZgłoszenie
kost24wpisano na listę głównąZgłoszenie
koma30wpisano na listę głównąZgłoszenie
kuma15wpisano na listę głównąZgłoszenie
noma26wpisano na listę głównąZgłoszenie
piwo27wpisano na listę głównąZgłoszenie
reju12wpisano na listę głównąZgłoszenie
skan32wpisano na listę głównąZgłoszenie
sofi25wpisano na listę głównąZgłoszenie
sple19wpisano na listę głównąZgłoszenie
stce17wpisano na listę głównąZgłoszenie
ślba13wpisano na listę głównąZgłoszenie
woni23wpisano na listę głównąZgłoszenie