Nauczyciele nauczycielom,
uczniowie uczniom

Zgody

TAK
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z publikacją ogłoszenia w systemie Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu.
Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania.
Podane powyżej informacje są prawidłowe i zgodne ze&nbps;stanem faktycznym. Dane podaję dobrowolnie.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie powyższych danych w celu kontaktu ze mną w sprawie zamieszczonego ogłoszenia.