Spotkanie z Krzysztofem Zanussim

19 października 2017r. w Regionalnym Zespole Placówek Wsparcia Edukacji PBW w Opolu, przy ul. Kościuszki 14 odbyła się V Konferencja filmowa pt. „Literatura i film”. Gościem specjalnym tegorocznej konferencji był wybitny reżyser, Krzysztof Zanussi. Współorganizatorami konferencji byli: Wydział Teologiczny Uniwersytetu …

Grant Kształcenie zawodowe i ustawiczne wobec oczekiwań lokalnego rynku pracy

Bezpłatne granty OKO ”Kształcenie zawodowe i ustawiczne wobec oczekiwań lokalnego rynku pracy” 16 godzin na uczestnika. Uczestnikami grantu mogą być nauczyciele kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Celem kursu jest wsparcie szkół zawodowych w realizacji zadań wynikających ze zmian w edukacji zawodowej …

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

to program profilaktyki uniwersalnej, ukierunkowany na:

  • przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży,
  • podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców i nauczycieli.

Jego głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą, nauka umiejętności lepszego porozumiewania …

KLUB DYREKTORA SZKOŁY ZAWODOWEJ

KLUB DYREKTORA SZKOŁY ZAWODOWEJ
23-24.10.2017r.

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół zawodowych woj. opolskiego

Pracownia Kształcenia Zawodowego RZPWE w Opolu zaprasza Dyrektorów szkół zawodowych
na 2-dniowe FORUM DYREKTORÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH w ramach spotkań Klubu Dyrektora Szkoły Zawodowej

Miejsce szkolenia: OS Niwki 46-053 …

Nabór na studia podyplomowe z zakresu bibliotekoznawstwa

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu wraz z Regionalnym Zespołem Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu prowadzą nabór w roku szkolnym 2017/18 na studia podyplomowe Bibliotekoznawstwo z informacją naukową prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia …

Seminarium dla Przedstawicieli JST odpowiedzialnych za oświatę

Szanowni Państwo:

Dyrektor Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu zaprasza:

  • pracowników urzędów gmin oraz starostw powiatowych zajmujących się wykonywaniem zadań związanych z prowadzeniem oświaty,
  • radców prawnych zajmujących się obsługą prawną oświaty,
  • kierowników centrów usług wspólnych, skarbników gmin i powiatów.