Konferencja: Dobra jakość edukacji matematycznej, informatycznej i technicznej

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji serdecznie zaprasza nauczycieli matematyki, informatyki i techniki

na konferencję metodyczną połączoną z warsztatami pod hasłem:

    Dobra jakość edukacji matematycznej, informatycznej i technicznej

         w ramach obchodów Światowego Dnia Nauki dla Rozwoju

 Konferencja odbędzie się w dniu … ©

Kluczowe kompetencje nauczyciela edukacji włączającej do pracy w zespole klasowym z uczniami o zróżnicowanych potrzebach i możliwościach rozwojowych – organizacja, formy i metody pracy w grupie zróżnicowanej, tworzenie indywidualnych programów terapeutycznych

Kluczowe kompetencje nauczyciela edukacji włączającej do pracy w zespole klasowym z uczniami o zróżnicowanych potrzebach i możliwościach rozwojowych – organizacja, formy i metody pracy w grupie zróżnicowanej, tworzenie indywidualnych programów terapeutycznych

Serdecznie zapraszamy nauczycieli wszystkich typów szkół do udziału w … ©

Ogólnopolska Konferencja Biblioterapeutyczna. III edycja opolska – ,,Książka kluczem do zrozumienia siebie i innych”

14 – 15 listopada 2017 r. odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Biblioterapeutyczna, III edycja opolska ,,Książka kluczem do zrozumienia siebie i innych”. Konferencja będzie miała charakter warsztatowo – szkoleniowy. Uświetni obchody 20-lecia powstania Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego. Głównymi organizatorami konferencji są Regionalny … ©

Zapraszamy do uczestnictwa w Grancie Opolskiego Kuratora Oświaty: Nietolerancja i dyskryminacja w życiu szkolnym. Przejawy, zapobieganie oraz rozwiązywanie sytuacji problemowych. Rola i zadania nauczycieli i rodziców w procesie zmiany zachowań agresywnych uczniów

Zapraszamy do uczestnictwa w Grancie Opolskiego Kuratora Oświaty: Nietolerancja i dyskryminacja w życiu szkolnym. Przejawy, zapobieganie oraz rozwiązywanie sytuacji problemowych. Rola i zadania nauczycieli i rodziców w procesie zmiany zachowań agresywnych uczniów

Bezpłatne szkolenie dla nauczycieli z zakresu kształtowania umiejętności … ©

Akademia Belfra – SIEĆ

Zapraszam na IV już spotkanie w ramach Akademii Belfra. Tym razem omówimy model „odwróconej lekcji” i jego rolę w samodzielnym uczeniu się ucznia. Temat IV spotkania: „ZMIANA ZASAD – ZMIANA LEKCJI, KROK W KIERUNKU SAMODZIELNEGO UCZENIA SIĘ UCZNIA”. Zapraszam 15 … ©

Granty Opolskiego Kuratora Oświaty-II edycja

Grant Opolskiego Kuratora Oświaty-II edycja „WDRAŻANIE I STOSOWANIE TIK – MODELE STOSOWANIA TIK W SZKOLE I KRYTERIA ICH WYKORZYSTANIA

Zapraszamy Państwa serdecznie do udziału w 16-godzinnych warsztatach dotyczących TIK.

Grant przeznaczony jest dla nauczycieli pracujących w szkołach podstawowych województwa  opolskiego … ©

Szkolenie: Nowoczesna motywacja drogą do dobrych zmian

Szanowni Państwo,

Zwolniły się miejsca na warsztatach Nowoczesna motywacja drogą do dobrych zmian realizowanych w ramach grantów Opolskiego Kuratora Oświaty. Zapraszamy w dniach 27-28 października lub 3-4 listopada 2017 r. Szczegółowych informacji udzieli Pani dr Beata Zofia Bułka, bbulka@rcre.opolskie.pl, … ©

Szkolenie dla nowych koordynatorów Szkół Promujących Zdrowie

Zapraszam osoby, które promują zdrowie w placówkach oświatowych i pragną zwiększyć kompetencje w tym obszarze do skorzystania ze wsparcia Wojewódzkiego Koordynatora Sieci Szkół Promujących Zdrowie oraz z oferty szkoleniowej RCRE. Szkolenie dla nowych szkolnych koordynatorów odbędzie się 18 listopada 2017r.… ©