3.2 SZTUCZNA INTELIGENCJA I – PROGRAMOWANIE W SZKOŁACH OPOLSKIEGO NUTS-3

Wsparcie ukierunkowane do 200 nauczycieli publicznej edukacji wczesnoszkolnej oraz 2200 uczniów klas 1-3 publicznych szkół podstawowych z obszaru Opolskiego NUTS-3. Dla nauczycieli przewidziano stacjonarną naukę zagadnień z obszaru kompetencji cyfrowych i medialnych, naukę programowania i metodyki nauczania programowania dla nauczycieli publicznej edukacji wczesnoszkolnej (I etap) oraz jej kontynuację (II etap) w formule zajęć praktycznych prowadzonych przez nauczyciela wspólnie z trenerem (zajęć dla uczniów publicznych szkół podstawowych z klas 1-3). Zajęcia dla uczniów klas 1-3 będące formą praktycznego szkolenia dla nauczyciela odbywać się będą w pomieszczeniach szkoły podstawowej, w której uczą się uczniowie, a jedne z zajęć zostaną przeprowadzone poza głównym miejscem ich prowadzenia, tj. w salach Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji.