Na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego zostały otworzone studia podyplomowe „Diagnostyka edukacyjna dla przyrodników, matematyków i inżynierów”.

Zasadnicze cele kształcenia ww. studiów to: Poszerzenie i pogłębienie wiedzy o współczesnej edukacji przyrodniczej, matematycznej i o kształceniu zawodowym, Rozwinięcie u uczestników złożonej kompetencji diagnozowania przebiegu i efektów kształcenia, Przygotowanie uczestników do prowadzenia diagnoz – samodzielnie i w zespole, Rozwinięcie u uczestników złożonych umiejętności przetwarzania rezultatów diagnoz edukacyjnych i egzaminów zewnętrznych, Rozwinięcie u uczestników umiejętności formułowania […]

Konkurs dla nauczycieli “Promujemy czytelnictwo w szkole”

Serdecznie zapraszamy nauczycieli wszystkich typów szkół do udziału w konkursie. Głównym celem konkursu jest upowszechnienie wartościowych projektów edukacyjnych popularyzujących czytelnictwo dzieci i młodzieży. Zadanie konkursowe polega na opisaniu projektu edukacyjnego zrealizowanego w szkole, w ciągu ostatnich 3 lat szkolnych (2015/2016, 2016/2017, 2017/2018), a następnie przesłaniu do organizatora konkursu karty zrealizowanego projektu. Każda szkoła może nadesłać maksymalnie […]

Konkurs na temat niepodległości Polski i samorządności w regionie

Zapraszamy uczniów zamieszkałych i uczęszczających do szkół na terenie województwa opolskiego do wzięcia udziału w konkursie na temat niepodległości Polski i samorządności w regionie organizowanym przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu. Konkurs organizowany jest w ramach  obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości i 20-lecie samorządności w Polsce. Celem konkursu jest uwrażliwienie uczniów na zagadnienia związane […]

“Lista 100 2018” ogłoszona. Wśród laureatów Lesław Tomczak – Dyrektor Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji

21 czerwca 2018 roku, podczas konferencji “Umiejętności cyfrowe 2018.pl“, oficjalnie ogłoszono laureatów tegorocznej edycji “Listy 100”. Jest to lista 100 osób, które w wyróżniający sposób przyczyniły się do podnoszenia umiejętności cyfrowych w Polsce w ostatnim roku. Kandydatów zgłaszali partnerzy Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych (SPRUC) oraz osoby wyróżnione w 2017r. Listę ustaliła Kapituła Listy […]

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019

  100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów. Wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci. Podstawowe kierunki realizacji […]

Zapraszamy na wystawę prac dzieci i młodzieży z koła plastycznego Brzeskiego Centrum Kultury

Wystawione prace wykonane są samodzielnie podczas zajęć, w różnych technikach plastycznych: collage, rysunek, akwarela, akryl, farby plakatowe, gwasz, grafika. Koło plastyczne prowadzone jest przez instruktorkę BCK – Beatę Staszczyk. Zajęcia prowadzone były dla uczestników  w wieku od lat 6  do … 100 lat ! 🙂 Wystawa jest wyjątkową okazją do stwarzania i promowania platformy faktycznej […]

Bezpieczny wypoczynek – poradnik MEN dla rodziców i opiekunów

Przed rozpoczęciem wakacji Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca do zapoznania się z „Poradnikiem bezpiecznego wypoczynku” oraz sprawdzenia wiarygodności organizatora za pośrednictwem bazy danych o wypoczynku. Pobierz poradnik. Więcej… Udostępnij na: Opublikuj na FacebookOpublikuj na TwitterOpublikuj na Google+Opublikuj na LinkedinOpublikuj na Pinterest

II Ogólnopolska Konferencja Biblioterapeutyczna, IV edycja opolska ,,Otwórz książkę, otwórz umysł”

Zapraszamy nauczycieli, pedagogów, terapeutów, studentów oraz wszystkich zainteresowanych stosowaniem biblioterapii w swojej codziennej pracy zawodowej na II Ogólnopolską Konferencję Biblioterapeutyczną, IV edycję opolską ,,Otwórz książkę, otwórz umysł”, która odbędzie się 14-15 listopada 2018r. Program I dzień, 14 listopada 2018 r. – RZPWE Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu, Opolski Teatr Lalek w Opolu, Ośrodek Szkoleniowy w […]

Wakacje 2018 – Kolonie letnie Niwki

W Ośrodku Szkoleniowym RZPWE w Niwkach po raz kolejny rozpoczęły się kolonie letnie dla dzieci. Na pierwszy turnus przyjechało 60 dzieci z terenu województwa opolskiego i śląskiego. W programie 6 dniowych kolonii przewidziano wiele atrakcji dla dzieci oraz ciekawe wycieczki.   Udostępnij na: Opublikuj na FacebookOpublikuj na TwitterOpublikuj na Google+Opublikuj na LinkedinOpublikuj na Pinterest