3.2 SZTUCZNA INTELIGENCJA II – PROGRAMOWANIE W SZKOŁACH NYSKIEGO NUTS-3

Projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Projekt zakłada wsparcie ukierunkowane do 150 nauczycieli publicznej edukacji wczesnoszkolnej oraz 1650 uczniów klas 1-3 publicznych szkół podstawowych z obszaru Nyskiego NUTS-3. Dla nauczycieli przewidziano naukę zagadnień z obszaru kompetencji cyfrowych i medialnych, naukę programowania i metodyki nauczania programowania dla nauczycieli publicznej edukacji wczesnoszkolnej oraz jej kontynuację w formule zajęć praktycznych prowadzonych przez nauczyciela wspólnie z trenerem (zajęć dla uczniów publicznych szkół podstawowych z klas 1-3). Zajęcia dla uczniów odbywać się będą w pomieszczeniach szkoły podstawowej, w której uczą się uczniowie, a jedne z zajęć zostaną przeprowadzone poza głównym miejscem ich prowadzenia, tj. w salach Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji.