5.1 PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNO-INFORMACYJNYCH PN. “BIORÓŻNORODNOŚĆ OPOLSZCZYZNY W UJĘCIU WODNYM, CZYLI H2O DLA BIO” ORAZ WZMOCNIENIE INFRASTRUKTURY EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Przedmiotem projektu będzie realizacja kampanii informacyjno-edukacyjnych w które wpisywać się będzie szereg zadań dotyczących ochrony bioróżnorodności ze szczególnym zwróceniem uwagi na ochronę różnorodności biologicznej w aspekcie wodnym. Planowana jest budowa placu wodnego połączona z renowacją obejścia budynku Ośrodka Szkoleniowego w Niwkach. W skład działań podczas prowadzenia kampanii edukacyjno-informacyjnych wejdą np. warsztaty dla uczniów i nauczycieli, zielone szkoły/półkolonie powiązane z zajęciami edukacyjnymi, festiwale naukowe, konferencje, spotkania z mieszkańcami. Skierowany do 5000 mieszkańców Opolszczyzny, w tym dzieci, młodzież i osoby dorosłe.

Strona projektu: https://bioh2o.rzpwe.opolskie.pl/