9.1.3 DWUJĘZYCZNA OPOLSZCZYZNA – PROGRAM WYCHOWANIA DO DWUJĘZYCZNOŚCI SKIEROWANY DO PRZEDSZKOLI POZA AGLOMERACJĄ OPOLSKĄ

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, które zostanie osiągnięte poprzez realizację programu wychowania do dwujęzyczności z uwzględnieniem kształcenia i rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy dla 3770 dzieci w wieku przedszkolnym, w tym dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ich rodziców, 200 nauczycieli z 45 przedszkoli spoza Aglomeracji Opolskiej. Dzieci otrzymają wsparcie w zakresie dodatkowych zajęć podnoszących kompetencje kluczowe potrzebne na rynku pracy, a nauczyciele weźmą udział w formach doskonalenia z pedagogiki specjalnej i kompetencji kluczowych w obszarze postaw innowacyjnych, kreatywności, pracy zespołowej, matematyczno-przyrodniczych, TIK oraz porozumiewania się w języku angielskim. W 10 przedszkolach również dodatkowo w języku niemieckim w wyniku realizacji programu powszechnej dwujęzyczności. Skierowany jest do wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola objętego projektem, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami.