9.1.4 DWUJĘZYCZNA OPOLSZCZYZNA – PROGRAM WYCHOWANIA DO DWUJĘZYCZNOŚCI SKIEROWANY DO PRZEDSZKOLI Z AGLOMERACJI OPOLSKIEJ

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, które zostanie osiągnięte poprzez realizację programu wychowania do dwujęzyczności z uwzględnieniem kształcenia i rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy dla 1911 dzieci w wieku przedszkolnym, w tym dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ich rodziców, 150 nauczycieli z 22 przedszkoli z terenu Aglomeracji Opolskiej. Projekt zakłada realizację programu wychowania dwujęzycznego (powszechnej dwujęzyczności) w czasie projektu, jak i po nim, w ścisłym powiązaniu z rozwojem kompetencji kluczowych, w tym m.in. w obszarze postaw innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej, matematyczno-przyrodniczych, cyfrowych, które wzrastać będą w kontekście rozwijania kompetencji porozumiewania się w języku obcym. Skierowany jest do wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola objętego projektem, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami.