9.2.1 OPOLSKIE SZKOLNICTWO ZAWODOWE DLA RYNKU PRACY

Projekt realizowany przez Województwo Opolskie w ramach 2 wojewódzkich jednostek samorządowych: Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji – lidera i współrealizatora – Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki. Projekt obejmuje wsparciem 73 szkoły prowadzące kształcenie zawodowe z 51 zespołów szkół zawodowych województwa opolskiego i przyczynia się do wzmocnienia tych szkół poprzez dostosowanie oferty do wymogów rynku pracy. Wzmocni wiedzę, kompetencje uczniów i nauczycieli oraz powiąże podmioty otoczenia społeczno-gospodarczego ze szkołami zawodowymi. Zakres projektu to m.in. realizacja 5000 staży i 3000 kursów podnoszących kompetencje i kwalifikacje uczniów, staże i studia podyplomowe, kursy dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu, doposażenie bazy dydaktycznej szkół, zajęcia specjalistyczne, warsztaty, giełdy, targi branżowe, wyjazdy do przedsiębiorstw, działania w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, aktywizacja Szkolnych Punktów Informacji i Kariery.