EUROPEJSKIE WARTOŚCI DLA NOWYCH POKOLEŃ – OBUDŹMY DEMOKRACJĘ W SZKOLE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ (INSTYTUCJE I SZKOŁY NIEMCY, POLSKA, FINLANDIA, HISZPANIA, CHORWACJA)

Projekt dotyczy doskonalenia nauczycieli w rozwijaniu kompetencji uczniów w zakresie edukacji dla demokracji, kreatywnego myślenia i kompetentnego działania. Celem projektu jest wymiana dobrych praktyk i doświadczeń pomiędzy partnerami dotycząca podniesienia kompetencji nauczycieli w zakresie przygotowania uczniów do życia w kulturze demokratycznej oraz świadomego i aktywnego uczestnictwa na międzynarodowym rynku pracy.