KLUCZBORSKA SZKOŁA ĆWICZEŃ (KSZC) PROWADZONY PRZEZ GMINĘ KLUCZBORK W PARTNERSTWIE Z WYŻSZĄ SZKOŁĄ ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU

Celem projektu jest wsparcie wysokiej jakości systemu oświaty w województwie opolskim poprzez utworzenie modelu Kluczborskiej Szkoły Ćwiczeń (KSzC). Projekt przyczyni się do rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności psychopsołecznych niezbędnych na rynku pracy wśród uczniów szkół biorących udział w projekcie poprzez udział w lekcjach pokazowych, zajęciach w pracowniach, jak również doskonalenia zawodowego nauczycieli z 10 szkół, biorących udział w projekcie.