GEOGRAFICZNO-POLITYCZNY ATLAS POLSKI. POLSKA W ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM: PERSPEKTYWA 2022

W imieniu Zespołu Zakładu Geografii Politycznej i Historycznej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego chcielibyśmy zaprosić Państwa do współpracy. W ramach projektu edukacyjno-badawczego GEOGRAFICZNO-POLITYCZNY ATLAS POLSKI. POLSKA W ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM: PERSPEKTYWA 2022 oferujemy serię szkoleń skierowanych do nauczycieli geografii, historii i wiedzy o społeczeństwie, uczących w liceach ogólnokształcących i technikach, które odbędą się w każdym z 16 województw, do tej pory przeprowadziliśmy już 5 podobnych szkoleń. Ich celem jest poszerzenie wiedzy na temat geografii politycznej Polski oraz rozszerzenie zakresu jej nauczania w polskich szkołach. Ponadto, w trakcie szkolenia zaprezentowane zostaną nowoczesne metody pracy z uczniami oparte na opracowanych przez nasz Zespół scenariuszach lekcji, poruszających szereg zagadnień z zakresu geografii politycznej oraz mapach zawartych w pierwszym wydaniu „Geograficzno-politycznego atlasu Polski”.
Pragnę zaznaczyć, że szkolenia są bezpłatne, a koszty organizacyjne (w tym wynagrodzenie prelegentów) pokrywa Zespół Projektowy. Prosimy Państwa natomiast o pomoc w zawiadomieniu nauczycieli oraz uzgodnieniu terminu. Oczywiście w związku z tym, że właśnie kończy się obecny rok szkolny, szkolenie planujemy na przyszły rok szkolny – możemy je przeprowadzić już na początku października.  Oczywiście formę szkolenia (zdalną lub stacjonarną) możemy ustalić bliżej jego terminu. Szczegółowe informacje na temat szkoleń są zawarte w ofercie, którą przesyłam w załączniku. Jestem również dostępna pod tym adresem mailowym i chętnie odpowiem na wszelkie pytania.

Będę wdzięczna za informację, czy są Państwo zainteresowani organizacją szkolenia dla nauczycieli liceów ogólnokształcących i techników województwa opolskiego.

Zachęcam także do odwiedzenia strony internetowej naszego projektu, a także naszego profilu na Facebooku:
http://atlas2022.uw.edu.pl/
https://www.facebook.com/ATLAS2022UW

Pozdrawiam serdecznie,

Ada Górna

Zespół Geograficzno-politycznego atlasu Polski

https://www.facebook.com/ATLAS2022UW

http://atlas2022.uw.edu.pl/