Kadra OCE

 

 

Dyrekcja

Piechaczek Bartłomiej b.piechaczek@oce.opolskie.pl 774047531
Franczak Hanna h.franczak@oce.opolskie.pl 774047531 506 526 324
Rippel Rafał r.rippel@oce.opolskie.pl 774536692 602 452 948
Rożniatowski Stanisław s.rozniatowski@oce.opolskie.pl 774047531 600 344 621

Sekretariat

Kowal Barbara b.kowal@oce.opolskie.pl 774047531

Dział Administracyjno – Gospodarczy

Twardochleb Izabela – kierownik i.twardochleb@oce.opolskie.pl 774047538
Lubieniecka Grażyna g.lubieniecka@oce.opolskie.pl 774047536

Dział Księgowości

Kolbusz Grażyna – kierownik g.kolbusz@oce.opolskie.pl 774047565
Kowalczyk Ewelina e.kowalczyk@oce.opolskie.pl 774047568
Pawlaczyk Maria m.pawlaczyk@oce.opolskie.pl 774047568
Zimoch Małgorzata m.zimoch@oce.opolskie.pl 774047566
Agnieszka Serwa a.serwa@oce.opolskie.pl 774047566

Kadry

Kijak Ewa e.kijak@oce.opolskie.pl 774047569

Menadżer ds. zasobów edukacyjnych

Królikowska Agnieszka a.krolikowska@oce.opolskie.pl 774432868 505 127 886

Ośrodek Szkoleniowy w Niwkach

Czyrnia Adela – kierownik a.czyrnia@oce.opolskie.pl 774219629
Słowik Agnieszka j.klyk@oce.opolskie.pl 774219629

Projekt 5.1 „H2O dla BIO”

Królikowska Agnieszka – kierownik a.krolikowska@oce.opolskie.pl 774432868 505 127 886

Projekt 5.9 „FEO Projekt 5.9 Opolskie szkolnictwo zawodowe”

Kornel Robert – kierownik r.kornel@oce.opolskie.pl 774047546(110) 608 757 564
Marek Wlazło m.wlazlo@oce.opolskie.pl 774047578

Projekt 9.2.1 „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”

Nocoń Anna a.nocon@oce.opolskie.pl 774047547 883 611 261
Błaszkiewicz Weronika w.blaszkiewicz@oce.opolskie.pl 774047546(105) 883 721 041
Wojtuś Janusz j.wojtus@oce.opolskie.pl 774047546(107) 606 124 667
Sinicki Maciej m.sinicki@oce.opolskie.pl 774047576
Łukaszewicz Aleksandra a.lukaszewicz@oce.opolskie.pl 774047548
Podgórni Angelika a.podgorni@oce.opolskie.pl 774047546(103)
Więdłocha Nicola a.podgorni@oce.opolskie.pl 774047546(103)
Gajda Tobiasz t.gajda@oce.opolskie.pl 774047546(114)

Projekt pn: Szkolenia i doradztwo dla opolskiej kadry edukacji włączającej

Renata Laskowska – kierownik r.laskowska@oce.opolskie.pl 774047557 504537889
Weiss Marcin m.weiss@oce.opolskie.pl 774047589 603761294
Wojciech Błaszczyk w.blaszczyk@oce.opolskie.pl 774047570

Specjalista ds. organizacji form szkoleniowych

Podolak Mariola m.podolak@oce.opolskie.pl 774047594

Zespół ds. informatycznych

Nowak Artur – kierownik a.nowak@oce.opolskie.pl 774047540
Sielchanowicz Krzysztof k.sielchanowicz@oce.opolskie.pl 774047541
Mikołaj Kubacki m.kubacki@oce.opolskie.pl 774047543
Tomasz Błoch t.bloch@oce.opolskie.pl 774047544

Zespół ds. opracowania projektów

Głąbik Agnieszka a.glabik@oce.opolskie.pl 774047554
Telesz-Stolc Monika m.telesz@oce.opolskie.pl 774047554
Pater Bogusława b.pater@oce.opolskie.pl 774047590

Zespół ds. zamówień publicznych

Kulon Marta – kierownik m.kulon@oce.opolskie.pl 774047539
Owczarek Jakub j.owczarek@oce.opolskie.pl 774047537