Zaproszenie na konferencję Zdrowie jako wartość i zasób

Szanowni Państwo, Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji rozpoczyna, od października br., cykl wojewódzkich konferencji Zdrowie jako wartość i zasób, skierowanych do nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, pedagogów i psychologów szkolnych oraz pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych. Wydarzenie odbędzie się 24 października 2019 roku, w godz. 8.30-14.45 w Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji , ul. […]

Europejski Dzień Języków multimedialnie!

Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji serdecznie zaprasza wszystkich nauczycieli języków obcych na Europejski Dzień Języków multimedialnie!   Termin: 24. 09. 2019, godz. 14.00 Miejsce: RCRE w Opolu, ul. Głogowska 27 W programie spotkania z wydawcami, wykład oraz warsztaty z ekspertami, nauczycielami praktykami i metodykami dla nauczycieli języków obcych wszystkich etapów edukacyjnych. […]

Zaproszenie do udziału w programie Golden Five

Program Golden Five (Złota Piątka) – skierowany jest do nauczycieli i wychowawców szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Bezpośrednim adresatem programu są uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych i uczniowie klas I szkół ponadpodstawowych. Program Golden Five ma na celu poszerzanie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wspieranie rozwoju uczniów. Realizacja obejmuje kilka etapów: • Pierwszy etap: spotkanie z radą […]

Forum Dyrektorów Przedszkoli

  Forum Dyrektorów Przedszkoli  odbędzie się w dniach 23-25 września 2019 r. w Ośrodku Szkoleniowym w Niwkach, ul. Wiejska 17, poczta 46-053 Chrząstowice. Rejestracji można dokonać na stronie: https://kursy.rcre.opolskie.pl/katalog/?search=&organizator=5416&pracownia=&rodzaj_oferty=&obszar_tematyczny= Program: Tematyka forum: 1. Zmiany w prawie oświatowym od 2019 r. – praktyczne zastosowanie w pracy dyrektora; 2. Rozwijanie kompetencji cyfrowych w edukacji przedszkolnej ; 3. […]

Wojewódzki Konkurs dla nauczycieli na scenariusz zajęć edukacyjnych

Informujemy, że przedłużamy termin składania prac konkursowych – scenariuszy zajęć w Wojewódzkim Konkursie dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych na scenariusz zajęć lekcyjnych poświęcony 15-leciu członkostwa Polski w UE do 30 września 2019 roku. Szczegóły w Regulaminie. Konkurs jest organizowany w związku z przypadającą w tym roku 15 rocznicą wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Celem […]

Zostań bibliotekarzem! – studia podyplomowe

Informujemy, że Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu ogłosiła nabór na dwusemestralne studia podyplomowe na kierunku Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa. Studia kierowane są do absolwentów studiów wyższych (także licencjackich) dowolnego kierunku pragnących uzyskać kwalifikacje do pracy w zawodzie bibliotekarza, nauczyciela bibliotekarza oraz pracownika informacji. Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do: • pracy na stanowisku […]

Czy wiesz wszystko o matematyce? – Nowa podstawa programowa matematyki w szkole ponadpodstawowej

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu serdecznie zaprasza nauczycieli matematyki szkół ponadpodstawowych do udziału w 8 godzinnych warsztatach na temat: Czy wiesz wszystko o matematyce? – Nowa podstawa programowa matematyki w szkole ponadpodstawowej. Zajęcia odbędą się 21  września 2019 r. (sobota) w godz. 9:30 – 15:30 w siedzibie RCRE, Opole, ul. […]

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko doradcy metodycznego

Ogłoszenie o wszczęciu procedury wyłaniania kandydatów na stanowiska nauczycieli – doradców metodycznych W związku z § 25 ust. 1 – 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28  maja  2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 1045) Opolski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów do realizacji zadań nauczyciela – doradcy metodycznego z […]

Kwalifikacyjny kurs pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu 2019

Pracownia Kształcenia Zawodowego i Doradztwa Zawodowego zaprasza na kurs pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Kwalifikacyjny kurs pedagogiczny jest realizowany w oparciu o ramowy pogram zatwierdzony przez Departament Kształcenia Nauczycieli MEN. Obejmuje on wiedzę przygotowującą nauczyciela do samodzielnego prowadzenia zajęć z praktycznej nauki zawodu (w warsztatach i pracowniach szkolnych, centrach kształcenia zawodowego i placówkach kształcenia […]

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą.

Pracownia Zarządzania i Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji zaprasza nauczycieli zainteresowanych nabyciem wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania przedszkolem, szkołą, placówką oświatową na: KURS KWALIFIKACYJNY Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ Kurs realizowany jest w oparciu o obowiązujący program MEN z 10.11.2015 r. oraz na podstawie zgody Opolskiego Kuratora Oświaty. Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą […]